spesifikasjoner

  • Befaring er noen ganger nødvendig for å sette i gang med et prosjekt.
  • Prosjekter med en pris på over kr.3000,- må du betale 25% ved bestilling